Højer Bådklub er en lille bådklub med ca. 30 aktive medlemmer

Klubhuset ligge ca. 1 km syd for Højer umiddelbart bag den gamle Vidåsluse ved Vidåens udløb i Vadehavet.

 

Klubben blev stiftet d. 10. maj 1976 og består udelukkende af motorbåde og joller.

Sejlads med sejlbåde ikke tilladt i hele Vidåen

 

Kunne du tænke dig at blive medlem af Højer bådklub, er du meget velkommen til at kontakte en af os og så finder vi ud af noget

 

 

Dine personlige data

Som alle andre er Højer Bådklub også underlagt Databeskyttelsesloven.

Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med Bådklubbens virke. Oplysningerne opbevares sikkert og utilgængeligt for andre. Det er kun bestyrelsen, der har adgang til data som personlige adresser og telefonnumre. Oplysningerne gemmes, så længe personen er medlem i bådklubben og slettes efter medlemmets udtræden.

 

 

 

 Regler for Højer bådklubs medlemmer

 

Bådpladser langsgående er ca. 11 meter. bådejeren skal sikre at båden kan indpasses på pladsen, uden at beskadige foran- og bagvedliggende både.

 

Bådplads i boks er ca. 3 meter brede og bådlængden må ikke overstige 27 fod.

 

Der må ikke uden bestyrelsens godkendelse henstilles både og vogne på klubbens arealer.

 

Alle både skal være forsynet med nummer dette kan erhverves ved kontakt til bestyrelsen, nummeret eks. HB XXX skal placeres på forstavnen i styrbord side, letlæseligt fra broen.

 

Vinteropbevaring i telthallen der må max være 5 både, fortrinsvis egne medlemmer. Pris kr. 1.000,- pr. båd. bådene skal være rengjorte udvendigt inden indlagring. Der må ikke benyttes vinkelslibere eller andet ”tungt" grej i hallen.

Henvendelse skal ske til Thomas Hartung for plads i hallen.

 

Man kan også kontakte Thomas Eskildsen mobil 40272246 for  evt. plads på hans lagerhotel 2 km nord for Højer, pris aftales med Thomas Eskildsen. Transport til/fra lagerhotellet betales særskilt.

 

Ved søsætning og optagning af både SKAL bådejer selv være tilstede og være behjælpelig. Søsætning normalt medio april, optagning første lørdag i oktober.

 

Klubbens maskiner må KUN benyttes af personer nævnt på opslag i klubhuset

 

Husk spildolie, filtre mm. Hører til i miljørummet, nøgle hænger i klubhuset.