Højer Bådklub er en lille bådklub med 20-30 aktive medlemmer

Klubhuset ligge ca. 1 km syd for Højer umiddelbart bag den gamle Vidåsluse ved Vidåens udløb i Vadehavet.

 

Klubben blev stiftet d. 10. maj 1976 og består udelukkende af motorbåde og joller.

Sejlads med sejlbåde ikke tilladt i hele Vidåen

 

Kunne du tænke dig at blive medlem af Højer bådklub, er du meget velkommen til at kontakte en af os og så finder vi ud af noget

 

 

Dine personlige data

Som alle andre er Højer Bådklub også underlagt Databeskyttelsesloven.

Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med Bådklubbens virke. Oplysningerne opbevares sikkert og utilgængeligt for andre. Det er kun bestyrelsen, der har adgang til data som personlige adresser og telefonnumre. Oplysningerne gemmes, så længe personen er medlem i bådklubben og slettes efter medlemmets udtræden.